Zolang de beheerder van de zorgpagina, de zorgpagina niet verwijdert, blijft het dossier inzichtelijk in Caren.  

Wij sluiten niet automatisch het dossier als de cliënt uit zorg gaat of komt te overlijden.


In deze handleiding kun je lezen hoe je de zorgpagina kan verwijderen:

Zorgpagina verwijderen


Je kan er ook voor kiezen om het gehele account te verwijderen:

Account verwijderen