Bij Caren vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks grote zorg voor een goede beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek bestaat. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden zouden we u willen vragen dit aan ons te melden zodat we het probleem kunnen verhelpen. Wij willen daarin graag met u samenwerken. Hieronder noemen wij onze richtlijnen voor deze samenwerking:


Wat wij u vragen:

 • Het probleem via onze pagina op ZeroCopter te melden.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen
 • Geen gebruik te maken van: aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn
 • Ons te betrekken bij een eventuele publicatie over het probleem en hiermee te wachten tot na het probleem is opgelost

Wat wij beloven:

 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding
 • Wij zullen reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
 • Het melden onder een pseudoniem is mogelijk
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker
 • Wij zullen er naar streven om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen

Deze tekst is een aanpassing van het origineel wat te vinden is op https://responsibledisclosure.nl. Het is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. Wij danken Floor Terra voor het opstellen van het origineel.