Carenzorgt.nl is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. De taal waarin je de website te zien krijgt, kun je wijzigen wanneer je naar je eigen pagina gaat. Via 'Profiel' (of 'Profile') in het menu aan de linkerkant kun je dan naar je gegevens gaan, en daar de taal wijzigen.