Als je geen gebruik meer wilt maken van Caren, kun je je eigen account verwijderen. Het is ook mogelijk om alleen een zorgpagina te verwijderen waarvan je de beheerder bent. Hoe dat kan, staat hier beschreven.


Ga naar je eigen zorgpagina en dan naar Profiel. Onderaan de pagina kun je klikken op 'Verwijder mij als Caren gebruiker'.


Mocht je beheerder zijn van een profiel en jouw dierbare is overleden heb je ook de mogelijkheid dit account te verwijderen. Het account wordt niet automatisch verwijderd wanneer een cliënt overleden is.


Dit is een permanente actie: als je je account verwijdert is hij ook echt weg, evenals alle zorgpagina's waar jij de beheerder van bent. Ook een koppeling met een zorgaanbieder is weg: de code waarmee je deze koppeling gemaakt hebt is maar éénmalig te gebruiken, dus wanneer je van plan bent om een nieuw account aan te maken, zul je ook een nieuwe brief met code nodig hebben. Ben je er niet zeker van dat dit is wat je wilt? Stel ons een vraag via het 'hulp nodig' tabje links onderin.