Wanneer je uitgelogd bent uit Caren.nl en opnieuw inlogt, is het noodzakelijk om de twee-staps-beveiliging opnieuw te doen. De controlecode voor de twee-staps-beveiliging is altijd maar 5 minuten geldig. Op het moment dat je het menu-item dossier aanklikt wordt gekeken of er minder dan 5 minuten geleden al een controlecode verstuurd is. Zo nee, dan wordt een nieuwe controlecode verzonden met daarin de controlecode die vanaf dat moment geldig is.


Helaas zijn sms-berichten soms enige tijd onderweg. Onze server verstuurd deze aan jouw provider, die vervolgens weer de taak heeft om het sms-bericht met controlecode bij jouw telefoon af te leveren. Bij een slechte verbinding of drukte op het netwerk kan dat soms wel even duren.


Hierdoor kun je als gebruiker ervaren dat de meest recente controlecode die op je telefoon staat, niet juist is, doordat inmiddels al weer een nieuwe controlecode verstuurd is. Wanneer je dit ervaart, helpt het om 'Dossier' aan te klikken en even te wachten totdat het sms-bericht binnenkomt waarvan je zeker weet dat dit de nieuwste is en overeenkomt met het volgnummer wat gevraagd wordt. Soms helpt het wanneer je de mobiele telefoon even uitschakelt en weer inschakelt. De provider maakt dan opnieuw verbinding waardoor de sms-berichten alsnog binnen komen.