SOEP staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie & Plan. Het is een methode voor het maken van een rapportage in een medisch dossier die vaak gebruikt wordt door professionele zorgmedewerkers.


Een SOEP-rapportage beschrijft verschillende aspecten van een moment in de situatie van iemand die zorg ontvangt:


  • Subjectief: Hoe voelt de zorg-ontvanger zich? (bijv. “geen buikpijn meer” of “vandaag gaat het beter”)

  • Objectief: De symptomen zoals de zorgmedewerker die vaststelt (dit kunnen ook dingen zijn waar de zorgontvanger zich zelf niet bewust van is)

  • Evaluatie: Hoe gaat het sinds de vorige keer? (bijv. “de cliënt herstelt goed”)

  • Plan: Wat zijn de eventuele vervolgstappen?