Ik zie de agenda en het dossier op mijn eigen pagina, terwijl deze eigenlijk gekoppeld zou moeten zijn aan de pagina van mijn moeder/broer/man… Kan dat aangepast worden?


Dat kan. Je moet hiervoor de bestaande koppeling met de zorgaanbieder verwijderen en op de juiste pagina een nieuwe koppeling toevoegen. Voor het toevoegen van die nieuwe koppeling heb je opnieuw een brief met activatiecode nodig.


Om een nieuwe brief met code aan te vragen, ga je naar de pagina van degene voor wie je zorgt. Bij Connecties klik je bovenaan op de roze knop 'koppel een zorgaanbieder'. Als je dan de zorgaanbieder selecteert en het cliëntnummer invult, wordt een nieuwe brief met code per post gestuurd naar het adres dat bij de zorgaanbieder bekend is. De brief doet er meestal enkele werkdagen over.


Als je de brief hebt ontvangen, verwijder je eerst de bestaande koppeling. Dat doe je door naar de foutief gekoppelde zorgpagina te gaan, en bij Connecties de zorgaanbieder te verwijderen (rechts onderin staat een kruisje). Vervolgens klik je op `Brief ontvangen?’ bovenaan de pagina. Je krijgt dan een venster te zien waarin gevraagd wordt met wie er gekoppeld moet worden.


Stap 1: Vraag een nieuwe brief met code aan


Voor het aanvragen van de brief heb je het cliëntnummer nodig dat gebruikt wordt bij de zorgaanbieder. Dit is vaak te vinden op een cliëntenpas, in de map van de zorgaanbieder of op correspondentie.


Maak eventueel eerst een nieuwe zorgpagina aan voor de persoon die zorg ontvangt via de knop 'voeg toe' rechts bovenin. Ga dan naar die zorgpagina en klik bij de connecties op 'koppel een zorgaanbieder'. Er verschijnt dan een venster waarin je de zorgaanbieder kunt selecteren en het cliëntnummer invoeren om een brief met code aan te vragen.


Deze brief wordt automatisch verzonden naar het woonadres van de cliënt zoals dat bij de zorgaanbieder bekend is. Dit is ter controle van de identiteit, en omdat de cliënt eigenaar is van zijn gegevens en beslist wie deze in mogen zien.

Stap 2: Verwijder de bestaande koppeling met de zorgaanbieder


Het verwijderen van de huidige koppeling kan op de connecties pagina.

Stap 3: Maak de koppeling opnieuw met behulp van de nieuwe code


Klik op 'Brief ontvangen' en voer de nieuw ontvangen code in. Na het invullen wordt gevraagd om aan te geven bij wie de koppeling hoort.