Het menu-item dossier verschijnt alleen in het menu van de zorgpagina wanneer die bewuste zorgpagina is verbonden met een zorgaanbieder, én je rechten hebt om op die pagina de privéberichten en medische gegevens te zien. En wanneer je een telefoonnummer hebt toegevoegd aan je account.


Hoe zie ik of de pagina is verbonden met de zorgaanbieder?


Wanneer een pagina verbonden is met een zorgaanbieder, is dit te zien bij de connecties. Connecties vind je in het menu aan de linkerkant.

Is de pagina wel verbonden met de zorgaanbieder?


In dat geval heeft de beheerder van de pagina je geen rechten gegeven om privéberichten en medische gegevens in te zien. Is dit niet de bedoeling? In dat geval kun je hem of haar vragen om dit te wijzigen. Hoe dat werkt, is hier te vinden.

Is de pagina niet verbonden met de zorgaanbieder?


Wanneer de zorgaanbieder niet bij de connecties staat, is de koppeling met de zorgaanbieder nog niet gemaakt of gemaakt met een andere pagina. Zo'n koppeling wordt gemaakt met behulp van een brief met activatiecode van de zorgaanbieder. Lees hier hoe het maken van een koppeling met de zorgaanbieder in zijn werk gaat.


Heeft u zelf de activatiecode van 10 tekens uit de brief gebruikt maar ziet u het dossier niet staan? In dat geval heeft u de koppeling waarschijnlijk gemaakt met een andere pagina dan de pagina waar u op kijkt. U kunt via de fotootjes/icoontjes rechts bovenin wisselen tussen de verschillende zorgpagina's om te zien of het dossier wellicht op een andere pagina staat dan de bedoeling was. (Als de koppeling met de zorgaanbieder op de verkeerde pagina staat, is het mogelijk om dat te herstellen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat. )

Bent u uitgenodigd voor een zorgpagina maar is die niet met de zorgaanbieder verbonden? Het kan zijn dat u per ongeluk voor de verkeerde zorgpagina bent uitgenodigd. Vraag in dat geval aan de beheerder van de pagina om je uit te nodigen voor de pagina waar het dossier wél in het menu te zien is.